Derfor er CO₂ farligt

Kuldioxid (CO2) kan fortrænge luftens ilt, hvis koncentrationerne er høje nok. Det betyder, at man kan risikere at dø af iltmangelCO₂ kan fortrænge luftens ilt, hvis koncentrationerne er høje nok.

I sig selv er CO₂ ikke giftigt – vi udånder det selv, når vi trækker vejret. Ved lave koncentrationer lugter kuldioxid ikke, ligesom der heller ikke er synligt. Det findes da også næsten overalt. Og heldigvis for det.

For uden CO₂ i luften ville planter slet ikke kunne leve på Jorden. Og uden planter, ville der næppe være meget liv på Jorden!

Til gengæld kan kuldioxid føre til fysiske gener, hvis koncentrationen i luften bliver for høj. F.eks. hvis mange mennesker er samlet i et mindre lokale med dårlig udluftning. Eller efter en lang arbejdsdag på et kontor med mange medarbejdere.

Det kan således giver gener som generel døsighed og træthed, ligesom temperaturer kan føles ubehagelige. Desuden kan risikoen for smitte forøges, hvis der er for meget CO₂ i indeluften.

Kan fortrænge ilten i luften

Kuldioxid er tungere end luft. Det betyder, at CO₂ ved høje koncentrationer kan fortrænge ilten i luften. Samtidig er kuldioxid uden lugt, bortset fra ved meget høje koncentrationer, hvor der kan opstå en skarp, syrlig lugt, men så er skaden måske allerede sket.

Når ilten i luften bliver reduceret, kan man opleve at føle sig forpustet eller blive stakåndet. Man desuden opleve en form for narkotisk påvirkning (man bliver så at sige “høj” af iltmanglen).

I værste fald, hvis tilstrækkeligt af luftens ilt bliver fortrængt, kan det føre til dødsfald grundet iltmangel (kvælning). Derfor skal man da også passe på med ikke at anvende f.eks. forbrændingsmotorer i lukkede rum, da udstødningsgassen, udover en række giftige gasser, primært besår af kuldioxid.

Pas på med kulsyreslukkeren

Kulsyreslukkere (også kaldet CO₂-slukkere) er ganske udbredte, da de er særdeles velegnede som ildslukkere ved elinstallationer og flydende væsker som olie, fedt, friture, benzin og tjære. De findes derfor ofte i større køkkener, f.eks. kantinekøkkener, og ved større elektriske installationer.

Man skal dog være opmærksom på, at en kulsyreslukker aldrig må tømmes ind i en beholder, hvor der kan være brandfarlige dampe, f.eks. fra benzin. Der vil nemlig blive dannet gnister, som kan antænde dampene. Det kan med andre ord føre til eksplosion, som kan være livsfarligt!

Call Now Button