Sådan kan CO₂-forholdene forbedres

Bliver CO2-koncentrationen for høj indendørs, kan den heldigvis reduceres på flere forskellige måderTips og tricks til at reducere mængden af CO₂ i luften indendørs.

For meget CO₂ i indeklimaet kan føre til gener som hovedpine, koncentrationsbesvær og træthed. Der er derfor gode grunde til at sikre, at mængden af kuldioxid i indeluften aldrig bliver for høj – uanset det er i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Bliver den indendørs CO₂-koncentration for høj, er der heldigvis flere forskellige måder hvorpå mængden af kuldioxid kan reduceres. Følgende metoder kan anvendes (hver for sig eller i kombination):

  • Sørge for at der er planter i lokalet
  • Sørge for hyppigere udluftning i rummet
  • Forbedre den mekaniske ventilation i lokalet
  • Sikre at der ikke er anvendt byggematerialer, som kan afgive sundhedsskadelige dampe
  • Sørge for at printere, kopimaskiner mv. er placeret i separate rum med god ventilation

Hold selv øje med CO₂-niveauet

Du kan selv holde øje med mængden af kuldioxid i indeklimaet. F.eks. med den elegante Wave Plus. Apparatet gør brug af særlig infrarød sensor til at måle CO₂ i området mellem 400 og 5.000 ppm (0,04-0,5%).

Wave Plus, som du kan købe her, kan betegnes som en komplet indeklima-monitor. Udover CO₂ holder den også øje med mængden af radon og VOC i indeluften, ligesom temperatur, luftfugtighed og lufttryk bliver registreret.

Call Now Button